Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτή - Σχολή Sea Kayak

You are here

Γιώργος Γαζέτας

  • BCU (UKCC) Level 2 Coach με MWE στο Sea Kayak (και με πορεία προς το UKCCLevel 3)
  • BCU 4 star leader και εκπαιδευμένος 5 star Leader Sea
  • BCU Long Term Paddler Development (I), Paddlesafe child protection, Foundation Safety and Rescue Training, Coaching the mind – intermediate, Coastal & open water navigation & tidal planning
  • Rescue 3 international swift water rescue technician (I)
  • IRF ww rafting trip leader class 3
  • HRC, RTI & EFR First Aid Cert.
  • Θητεία ως Νοσοκόμος ΕΔ στρατού.