Ενδεικτικές ημερομηνίες εκδηλώσεων & Φεστιβάλ 2015

You are here

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2015

Α/Α

FESTIVAL

PLACE

DATES

1

TAKIN FESTIVAL

Damji, Gasa

21st February

2

NOMAD FESTIVAL

Nagsephel, Bumthang

22nd February

3

BHUTAN INTERNATIONAL MARATHON

(Annual Event organized by BOC), Punakha

23rd February

4

PUNAKHA DRUPCHEN

Punakha Dzong, Punakha

23rd-27th February

5

PUNAKHA TSHECHU

Punakha Dzong, Punakha

28th February-2nd March

6

THARPALING THONGDROL

Tharpaling Lhakhang, Chummi, Bumthang

5th March

7

CHHORTEN KORA

Chorten Kora, Trashiyangtshe

5th March & 20th March

8

GOMPHUKORA

Gom Kora Lhakhang, Trashigang

27th-29th March

9

TALO TSHECHU

Talo Gonpa, Punakha

27th-29th March

10

GASA TSHECHU

Gasa Dzong, Gasa

27th-30th March

11

ZHEMGANG TSHECHU

Zhemgang Dzong, Zhemgang

27th-30th March

12

PARO TSHECHU

Rinpung Dzong, Paro

31st march-4th April

13

RHODODENDRON FESTIVAL

Lamperi Botanical Garden, Dochula, Thimphu

18th-20th April

14

DOMKHAR TSHECHU

Domkhar, Chummi,Bumthang

28th-30th April

15

URA YAKCHOE

Ura Lhakhang, Bumthang

30th April- 4th May

16

NIMALUNG TSHECHU

Nimalung Dratshang, Chummi, Bumthang

24th-26th June

17

KURJEY TSHECHU

Kurjey Lhakhang, Choekhor,Bumthang

26th June

18

HAA SUMMER FESTIVAL

Town Festival Ground, Haa

4th-5th July

19

MASUTAKI MUSHROOM FESTIVAL

Ura, Bumthang

22nd-23rd August

20

TOUR OF THE DRAGON (BICYCLE RACE)

Bumthang to Thimphu

5th September

21

WANGDUE TSHECHU

Tencholing Army Ground, Wangduephodrang

21st-23rd September

22

GANGTEY TSHECHU

Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang

21st-23rd September

23

TAMSHING PHALA CHHOEPA

Tamshing Lhakhang, Choekhor,Bumthang

23rd-25th September

24

THIMPHU TSHECHU

Tashi Chhodzong, Thimphu

3rd-05th October

25

THANGBI MANI

Tangbi Lhakhang, Choekor

27th-29th October

26

CHHUKHA TSHECHU

Chhukha Dzong, Chhukha

20th-22nd October

27

JAKAR TSHECHU

Jakar Dzong,Choekhor, Bumthang

20th-23rd October

28

PEMAGATSHEL TSHECHU

Pemagatshel Dzong, Pemagatshel

20th- 23rd October

29

CHANGANGKHA FESTIVAL

Changangkha Lhakhang, Thimphu

26th Oct

30

JAMBAY LHAKHANG DRUP

Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang

27th-30th October

31

PRAKHAR DUCHHOED

Prakar Lhakhang, Chummi, Bumthang

28th-30th October

32

BLACK NECKED CRANE FESTIVAL

Gangtey Goenpa, Phobjikha, Wangduephodrang

11th November

33

MONGAR TSHECHU

Mongar Dzong, Mongar

18th-21st November

34

TRASHIGANG TSHECHU

Trashigang Dzong, Trashigang

19th-22nd November

35

JAMBAY LAKHANG SINGYE CHAM

Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang

25th November

36

NALAKHAR TSHECHU

Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang

25th-27th November

37

DRUK WANGYEL TSHECHU

Dochula, Thimphu

13th December

38

TRONGSA TSHECHU

Trongsa Dzong, Trongsa

20th-22nd December

39

LHUENTSE TSHECHU

Lhuentse Dzong, Lhuentse

20th-22nd December

40

NABJI LHAKHANG DRUP

Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa

25th-27th December

Σημ. Με κόκκινο σημειώνονται τα φεστιβάλ που γίνονται σε περιοχές που καλύπτει το 10ήμερο πρόγραμμα. Το 7ήμερο πρόγραμμα καλύπτει μέρος αυτών των περιοχών.