Σεμινάριο και Σχολή θαλάσσιου καγιακ στην Ρόδο

Είστε εδώ

Εισαγωγικό τριήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το θαλάσσιο καγιάκ : 02 - 04 Μαίου 2017

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ – ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΓΙΑΚ ΤΗΣ BCU

Sea kayak course - Roll - BCU 3* sea training - BCU 3* sea assessment.

 

H επταήμερη σχολή sea kayak αποτελείται από 6 ημέρες εντατικής εκπαίδευσης τόσο πρακτικής όσο και θεωρητικής με στόχο την αξιολόγηση των συμμετεχόντων κατά την έβδομη και τελευταία ημέρα του προγράμματος.

Υπάρχει η δυνατότητα, για όσους θέλουν να λάβουν μία πρώτη γνωριμία με το θαλάσσιο καγιάκ, να παρακολουθήσουν το τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο γνωριμίας – το οποίο ωστόσο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της σχολής για όσους θέλουν να εξετασθούν στο BCU 3 Star Award.

 

Τοποθεσία : Ευρύτερη περιοχή της Ρόδου 

Το πρόγραμμα καλύπτει προοδευτικά όλα τα στοιχεία του νέου BCU 3 * sea kayak syllabus ver 3-1 Μay 15.

 

Το ημερήσιο πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

• Ημέρα 1η - πρακτική και θεωρητική προσέγγιση εξοπλισμού, εισαγωγή σε θεμελιώδεις τεχνικές χειρισμού σε ήρεμη θάλασσα, ασφαλής χρήση και μεταχείριση    εξοπλισμού.

• Ημέρα 2η - Τεχνικές χειρισμού σε ήρεμη θάλασσα, βελτίωση δεξιοτήτων, εισαγωγή σε διασώσεις, θεωρητική προσέγγιση ομαδικής συμπεριφοράς.

• Ημέρα 3η -Εισαγωγή στο Eskimo roll, διασώσεις, αυτοδιασώσεις, ανάλυση τεχνικών.

• Ημέρα 4η - Τεχνικές χειρισμού σε έως και ταραγμένη θάλασσα, βελτίωση δεξιοτήτων, ρυμουλκήσεις, θεωρητική προσέγγιση μετεωρολογίας και θαλάσσιου      περιβάλλοντος.

• Ημέρα 5η - Εκπαιδευτική εκδρομή, σενάρια και αντιμετώπιση καταστάσεων στη θάλασσα, θεωρητική προσέγγιση ηγετικών συμπεριφορών στο θαλάσσιο καγιάκ.

• Ημέρα 6η -Βελτίωση δεξιοτήτων σε έως και ταραγμένη θάλασσα, θεωρητική προσέγγιση ναυσιπλοΐας, ναυτικού χάρτη.

• Ημέρα 7η - Αξιολόγηση για πιστοποίηση "BCU 3 * sea kayak award" , απολογισμός 7ήμερου.

 

Σχολή sea kayak - ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

09:00-11:30 Πρακτική εξάσκηση /θεωρία

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-13:30 Πρακτική εξάσκηση /θεωρία

13:30-14:30 Διάλειμμα

14:30-16:00 Πρακτική εξάσκηση /θεωρία

16:00-16:30 Διάλειμμα

16:30-18:00 Πρακτική εξάσκηση / Θεωρία /Απολογισμός

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στους συμμετέχοντες στην έναρξη.

Ελάχιστη συμμετοχή 3 άτομα, μέγιστη 8 για το εισαγωγικό τριήμερο και 6 για το σύνολο της Σχολής.

 

Κόστος:

Εισαγωγικού τριημέρου : 240,00€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Επταήμερης Σχολής Συνολικά : 520,00€  ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) Δεν περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού από τη Βρετανική Ομοσπονδία (certification fees). 

Αποστολή Βιογραφικών  και προεξόφληση έως 20 Απριλίου 2017.

 

Ημερομηνίες:

Εισαγωγικού Τριημέρου: 02 - 04 Μαίου 2017

Επταήμερης Σχολής:  02 – 09 Μαίου 2017 (05/05 ημέρα ξεκούρασης)

(Απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στη σχολή θαλάσσιου καγιάκ είναι η προηγούμενη συμμετοχή σας στο τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο γνωριμίας).

 

Την εκπαίδευση παρέχει:

Γιώργος Γαζέτας BCU (UKCC) L2 (3) registered BCU 3* Sea Kayak Course Provider, 3* Sea Kayak Assessor

Βιογραφικό Σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στα σχετικά αρχεία και να την προωθήσουν μαζί με το βιογραφικό τους στο rhodes@trekking.gr με θέμα: Σχολή Sea Kayak Ρόδος.

Σχετικά αρχεία