Σχολή Οδηγών Ποταμού

Είστε εδώ

 

 ΣΧΟΛΗ  ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ( RAFTING )
Για ποτάμια βαθμού δυσκολίας 2ου-3ου

Η TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ διοργανώνει σχολή οδηγών ποταμού τον Μάιο, γι’ αυτούς που αναζητούν ένα εναλλακτικό επάγγελμα ή  θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το rafting.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτούς που  βλέπουν το Rafting και τις υπαίθριες δραστηριότητες γενικά σαν  ένα εναλλακτικό επάγγελμα.
Προϋποθέσεις:
Καλή γνώση Αγγλικών.
Καλή φυσική κατάσταση.
Καλή σχέση με το νερό.

Συγκεκριμένα  στις 5-6 / 12-13 / 19-20 Μαΐου θα υλοποιηθεί η σχολή που θα περιλαμβάνει τα εξής :

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ RAFTING
  • ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
  • ΥΔΡΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
  • ΜΕΣΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟ

Κόστος σχολής: 350 ευρώ/άτομο

Περιλαμβάνει:
•Έμπειρους εκπαιδευτές
•Διαμονή στην βάση της TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ
•Πλήρης διατροφή

                                                                                                                     ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

1ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ( Θεωρία )
 Σκοπός της σχολής.
 Εισαγωγή στο Rafting.
           
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( Θεωρία )

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Θεωρία και πρακτική μέσα στο ποτάμι )
 Προετοιμασία ατόμων και εξοπλισμού για κατάβαση.
 Κατάβαση στο ποτάμι από τον εκπαιδευτή  και τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. ( 1 καταβάσεις).
 Βασικές τεχνικές πλοήγησης ( πορεία της βάρκας, αποφυγή εμποδίων ,eddy, ferry, παραγγέλματα , τόνος φωνής, διάβασμα του ποταμού ).

ΥΔΡΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 Υδροδυναμική.
 Χαρακτηριστικά του ποταμού.

 

2ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Θεωρία )
 Ferry, Πλεύση στο ποτάμι - Αποφυγή εμποδίων, Είσοδος και Έξοδος σε Eddy.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
 Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ με ασκήσεις στα παραπάνω – Διάβασμα του ποταμού, Διάβασμα  περασμάτων.(2 καταβάσεις).                               

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 Ψυχολογία αρχαρίου.
 Γενικές οδηγίες με σκοπό την ισορροπία μεταξύ ψυχαγωγίας ,υπακοής και ασφάλειας.   

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
 Ειδικές τεχνικές.
 Τρύπες, Stoppers, Καταρράκτες.


3ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΙΝΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ ( Θεωρία )
 Γενικά ( Στατικά, ελαστικά .Οι χρήσεις τους, τρόποι μεταφοράς).
 Τρόποι ρίψης, ανάκληση, θέση ρίψης, χρήση επιπλέον ατόμων ή φυσικών στοιχείων (Κόμποι…).
                                                                                                                         
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
 Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Ασκήσεις οδήγησης . Σχοινιά διάσωσης. Τεχνικές  κολύμβησης  (  2 καταβάσεις ).

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ ( Θεωρία )
Υψηλή στάθμη νερού,  Άγνωστα  σημεία, Αστοχία ,Απώλεια εξοπλισμού .

 

4ⁿ ΗΜΕΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ( Θεωρία )
 Πιθανοί κίνδυνοι στο ποτάμι.
 Περιγραφή των πιο επικίνδυνων σημείων ή καταστάσεων στα οποία οι πιθανότητες για ένα ατύχημα είναι μεγαλύτερες.

ΔΙΑΣΩΣΗ  (πρακτική )
 Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ.               
 Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης στα ακόλουθα.  ( 2 καταβάσεις )
 Κολύμβηση, Κίνδυνοι κατά την κολύμβηση, Είδη κολύμβησης, 
 Ανατροπή σκάφους -  Επαναφορά σκάφους.

ΜΕΣΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
 Εξοπλισμός Διάσωσης, Κόμποι, Αγκυρώσεις.


5ⁿ ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΣΩΣΗ  (πρακτική)                                                                          
 Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ.                                                                                                                                                         
 Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης  ( 2 καταβάσεις ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  (πρακτική)                                                                
 Πεζή Διάσωση, Διάσωση από το σκάφος, Μέθοδοι διάσωσης με χρήση σχοινιών,  Ανάκτηση παγιδευμένου σκάφους. 


6ⁿ ΗΜΕΡΑ

 Αξιολόγηση - Παρατηρήσεις.
 Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους με μονοθέσια και διθέσια φουσκωτά σκάφη (1 κατάβαση).