Υπεύθυνος Web Marketing & Office Administration

Είστε εδώ

Η  πρωτοπόρος εταιρία στον χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναζητά :

Υπεύθυνο Web Marketing & Office Administration

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για

-      Την υλοποίηση πλάνου προωθητικών ενεργειών web marketing μέσω του website, newsletter, και social media

-      Την οργάνωση και διαχείριση του traditional marketing (brochures, media relations, expos, marketing research)

-      Tη διαχείριση και αξιοποίηση  του πελατολογίου της Trekking  Hellas

-      Τη γραμματειακή υποστήριξη του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο τριτοβάθμια εκπαίδευσης  γενικά και κατά προτίμηση στον τομέα του marketing ή του τουρισμού
  • Άριστη γνώση Η/Υ, επιθυμητή η γνώση χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών προωθητικών ενεργειών
  • Ενδιαφέρον για τη φύση και ενασχόληση με υπαίθριες δραστηριότητες
  • Δημιουργικότητα  & επικοινωνιακή άνεση.

Προσφέρουμε

  • Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, δημιουργικό και με δυνατότητες εξέλιξης
  • Ενδιαφέρον οικονομικό πακέτο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν  να αποστείλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα  μέχρι 10/04/2016 με fax στο 210 – 3234548 ή ηλεκτρονικά στο info@trekking.gr, επισημαίνοντας τον τίτλο της θέσης στο θέμα του  email.