Υπεύθυνος Office Administration

Είστε εδώ

Η  πρωτοπόρος εταιρία στον χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναζητά :

Υπεύθυνο Office Administration

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για

-      Την οργάνωση και διαχείριση του γραφείου

-      Τη διαχείριση όλων των καναλιών επικοινωνίας

-      Tη διαχείριση και αξιοποίηση  του πελατολογίου της Trekking  Hellas

-      Τη γραμματειακή υποστήριξη του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα

·         Απόφοιτος/η λυκείου, επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  γενικά και κατά προτίμηση στον τομέα του τουρισμού

·         Άριστη γνώση Η/Υ, Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών προωθητικών ενεργειών

·         Ενδιαφέρον για τη φύση και ενασχόληση με υπαίθριες δραστηριότητες

·         Δημιουργικότητα  & επικοινωνιακή άνεση.

Προσφέρουμε

·         Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, δημιουργικό και με δυνατότητες εξέλιξης

·         Ενδιαφέρον οικονομικό πακέτο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν  να αποστείλουν το βιογραφικό τους  σημείωμα  μέχρι 10/01/2018 ηλεκτρονικά στο info@trekking.gr, επισημαίνοντας τον τίτλο της θέσης στο θέμα του  email.